jap
SLAGRUTA.SE
PKR-frekvens
Polspiraler
4/1-relation       Slagruta
Tabeller         
  Jordskalv
Oppositioner     Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar


PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis
PSI-spår


  TABELLER      (2312xx)

 FREKV  Frekvensen är relaterad till auraskikten i FrekvensAuran (mitt sätt att mäta frekvens).
 NAMN  Okända rutnät har "arbetsnamn", som relaterar till linjeparametrarna.
 LINJE  p = polrelaterad (nord-syd och öst-väst) - d = diagonalt relaterad.
 U = Uppåtstrålande - N = Nedåtstrålande.
 Ev. siffra = antal band / inre band.
 ### Linjebredd mätt i meter - s = steg (0,65m) - eller fot (ca: 3dm).
 ### Storlek på rutnät.
 KRYSS  ### Diametern på krysspelaren.
 ### Radien på markören.
 ### Spinn-värde (om uppmätt).
 PÅVERKAN  A = Auraförändring / (tid till maxvärde)
 B = Bovisvärde (6.000 BE = 6k)
 KOMMENTAR  mina "kom-ihåg noteringar".
 RÖD MARK.  = 4/1-relation - ibland också en "systerlinje" (Syst)
 GRÖN MARK. = Grundämnen.
 BLÄ MARK. = Icke rutnät eller Speciella.

 FREKV  NAMN  LINJE  KRYSS   PÅVERKAN  KOMMENTAR
 17,6 MI-04 U13-knippe - 20m -
 - ??? Leylinje ???

 linjerna utgår ifrån ett
 W64k-kryss !!!???

 ?


 Genererar 3st "falska"
 IBN6 o IBN8 runtom linjen.
 (Ste Örm Camp Stef - IBN8)
 (E-spår Mårs - IBN6)
 17,3  MI-07  dU1 - 28s - ?   ?    (Trav Sko)
 14,x  FA14  dN1 - 75s - ?  U-pelare
 1b - 10s (Sko Nob Jvg)
 14,2 xxxxx KOL (Grillkol)
 12,2
 ?4,5 -2,5?
 Pendel
  pUN(växlar) -
 - 50 till 100s - ?
 ?

   12 band - ?11b växlar UN
 8b växlar FA7,3? (Trav Jvg)
 12,0  B12  pU - 4dm - 1km?  6dm - ?  A2 - B9  (Öb Nob)
 12,x xxxxx ALUMINIUM
 11,8  ALU  dN1 - 44s - ?    U-pelare    1b-2m (ÖlaX Sko)
 9,7  FA10  pN - 11s (26s) -  ?   ?    (Nob NSko)
 8,3  SPI-nav  dpN - 2m - 2km?  10m -50m?
 (Sag Ebb)
 ?  SPI-arm 8,x xxxxx KOPPAR
 7,7  CU  dU - 4m -1km  ?  (Koppar)  1b-2f (Nob MSko Trav)
 4,5  dpUBu  dpU   3m - 6-kant - U-pelare     4/1 + Syst
 4,5  dpUBj  dpU  6m - 6-kant - U-pelare     4/1 + Syst
 2,5  dpIBUu  dpU  U-Leys, 2- 32     4/1 + Syst
 2,5  dpIBNj  dpN  N-Leys, P6/12/18    4/1 + Syst

 FREKV  NAMN  LINJE  KRYSS   PÅVERKAN  KOMMENTAR
 2,4  M6  dpN - 1,5m - 2km  U - 3,0m - ?  A1 - B?  (ob, mars)
 2,3  F5  dU - 7dm - 300m  ? - 7dm - ?  ?  (ola, mar)
 2,2  K4  dN - 2m - 2km  ? - 3m - ?  ?  (ob, mar)
 2,1  C3  dU - 2m - 1km  ? - 3m - ?  ?  (mar), dubbel*
 2,0  F-curry  dU - 5dm - 20m  U - 6dm - 3m  A1 - B?  dubbel*
 1,9  Curry  dN - 4dm - 4m  N* - 6dm - 2m  A0,5(A12*) - B?  WB-nät
 1,8  Hartman  pN - 2dm - 2,5m  NU.växlar - 3dm - ?  A1 - B?  WB-nät
 1,7  Wittman  dN - 1,5m - 15m  ? - 6m - 10m  Konserverar*  WB-nät
 1,7  V-ådra  N  Bredd - Djup
 Vattenpelare?
 1,2  Holm  pN - 25cm - 10m  40cm - ?  A1 - B?  4/1-rel?


 0,8  Thord  dN - 2dm - 4m  4dm - 2m  A1 - B?
 0,7  

   xxxxx TENN
 0,6  APunkt  pU - 4dm - 2km  6dm - 3m  A12 - B?  ob, dubbel, spegelFA?
 0,5  Benker  pN - 2dm - 10m  3dm  A1 - B?  WB-nät
 0,5 xxxxx BLY
 0,6  ARed  pN - 1,5m - 2,5km  8m - ?   A1/16 - B=-80k  4/1 + Syst (Sag EJvg Öla)
 0,6  AMin  pN -1m - 600m  4m - ?  A1/8 - B=-40k  4/1 + Syst (Sag)


 0,2  Jordsår  N-cirklar - 1m  Cirklar = piltavla    (Trav Grus)
 0,1  PORTal  dpU - 1m - 2km?  5m - U-pel   A24 - B?  (Ebb Öla)
 0,0 YS dpN - 1m - 2,5km ?

 omätbar  BOVis  dp? - 1,5m - 150m  3m - ?  A4 - B11,9 (A1/2 - B1)  4sag, noPKR, 4/1-rel
 ???  S

 (liten spiral ?)  mar

 INRE-BAND LINJER - IBU (Uppåtstrålande)
 FREKV  NAMN  LINJE  KRYSS   PÅVERKAN  KOMMENTAR
 2,5  -1,5  pIBU1  pU1 - 3s -150m

 4/1-ori
 2,5  +0,7  pIBU3  pU3 - 10s - 600m  dpIBU3 = U3-Ley  (min första)  (Älme)
 2,5  +1,8  pIBU5  pU5 - 24s - 2,5km


 2,5  +0,4  pIBU7  pU7 - 32s - 10km


 2,5  pIBU9  pU9 - ? - 40km  dpIBU9 = U9-Ley  (KarlEriks)  (Lidh, Troll, Karls)
 2,5  pIBU11  pU11 - ? - 155km

 (Lidh)
 2,5  pIBU13  pU13 - ? - 625km


 2,5  pIBU15  pU15 - ? - 2500km  ???
 (Paphos)

 INRE-BAND LINJER - IBN (Nedåtstrålande)
 FREKV  NAMN  LINJE  KRYSS   PÅVERKAN  KOMMENTAR
 2,5  pIBN0  pN0 - 2s - 150m

 ? osäker ?
 2,5  -5,6  pIBN2  pN2 - 5s? - 600m

 4/1-ori
 2,5  -2,7  pIBN4  pN4 - 19s? - 2,4km  dpIBN4 = N4/P6-Ley  (P6X Ene, Hägg)  (Älme Öla)
 2,5  -0,6  pIBN6  pN6 - 36s? - 10km  dpIBN6 = N6/P12-Ley  (P12X ?)  (Öla Jvg)
 2,5  -1,6  pIBN8  pN8 - 50s - 40km  dpIBN8 = N4/P18-Ley  (P18X Smedby Hjorts)  (Öla)
 2,5   pIBN10  pN10 - ? - 155km    (?P24X Vetl?)  
 2,5  pIBN12  pN12 - ? - 625km

 
 2,5  pIBN14  pN14 - ? - 2500km       (Paphos)

                                                                                       BAND LINJER - Bu (udda)
 FREKV  NAMN  LINJE  KRYSS   PÅVERKAN  KOMMENTAR
 4,5   pBu1  pUu1 - ? -15m

 (4/1-ori)
 4,5   pBu3  pUu3 - 1m - 40m  3x1,5m - 6-kant    (Gar, Sag)
 4,5   pBu5  pUu5 - 4s - 160m

 (Ola)
 4,5   pBu7  pUu7 - 6s - 600m
 (!? J-ley ?!)  (Ola)
 4,5  pBu9  pUu9 - ? - 2,5km      
 4,5  pBu11  pUu11 - ? - 10km

 Beräknad
 4,5  pBu13  pUu13 - ? - 40km

 Beräknad
 4,5  pBu15  pUu15 - ? - 156km  
 Beräknad
 4,5  pBu17  pUu17 - ? - 625km

 Beräknad
 4,5  pBu19  pUu19 - ? -2500km

 Paphos

                                                                                       BAND LINJER - Bj (jämna)
 FREKV  NAMN  LINJE  KRYSS   PÅVERKAN  KOMMENTAR
 4,5  pBj2  pUj2 - ? -150m

 (4/1-ori)
 4,5  pIBj4  pUj4 - 4s - 600m  6x3m - 6-kant    (Sag)
 4,5  pIBj6  pUj6 - 6s - 2,5km

 (Ola) 
 4,5  pIBj8  pUj8 - ? - 10km

 (Ola) 
 4,5  pIBj10  pUj10 - ? - 40km      Beräknad
 4,5  pIBj12  pUj12 - ? - 155km

 Beräknad
 4,5  pIBj14  pUj14 - ? - 625km

 Beräknad
 4,5  pIBj16  pUj16 - ? - 2500km  
 Paphos

Tabellerna är på inget sätt fullkomliga - de saknar många uppgifter - andra måste kontrollmätas - nya tillkommer - uppdatering pågår. Auravärdena är blindtestade - Bovis- och Spinnvärdena bara mätta!

### Vissa linjer har jag hittat därför att pekarna "spontanindikerat".
### Vissa kryss har jag upptäckt, därför att krysspelarna påverkat auran.
### Jag behövde linjer för att verifiera fullmåne - så jag "letade fram" FA14 och FA10.
### Det första 6-kantsfönstret hittade jag genom att följa mitt eget PSI-spår.

 EKV  N60  pIBU  pIBN  pBu  pBj  WB-nätet  4/1-RELATION (POL-ori)
 5000 km  2500 km  U15  N14  B19  B16  B256k  Tabellen är teoretiskt beräknad utifrån Jordklotets omkrets
 1250    625  U13  N12  B17  B14  B64k  - relaterat till polspiralarmarna. EKV = ekvatorrutor -
   312    155  U11  N10  B15  B12  B16k  N60 = Sverigerutor - Grön är Pafoslinjerna -
     78      39  U9  N8  B13  B10  B4k  Röd är linjer uppmätta i Sverige.
     19,5        9  U7  N6  B11  B8  B1k  Avstånden är mellan de polrelaterade linjerna
       4,9        2,4  U5  N4  B9  B6  B256  Diagonala linjer = multiplicera med 1,4
       1,2    600 m  U3  N2  B7  B4  B64  Den teoretiska Wittmanrutan för Sverige är alltså =
   300 m    150  U1  N0  B5  B2  B16  Benker = 9,5 x 1,4 = 13,3m.
     76      40  U?
 B3  B0  B4  Teoretiska Curryrutan = 3.4m
     19        9,5

 B1
 Benker
       4,7        2,4

 B?
 Hartman   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -

Uppdatering återupptas sommaren 2024!