jap
SLAGRUTA.SE
PKR-frekvens   PKR-omlopp 
Polspiraler  
4/1-relation      Slagruta
Tabeller        
  Jordskalv
Oppositioner    Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer     Bovis-bubblor
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar

Virvlat vatten
PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis, EZ o FI
PSI-spår
Healing

   KRISTALLER & STENAR  (231212)

Känsliga personer kan känna en "iskall stråle" ifrån spetsen på en bergskristall. Jag kan varken känna, eller indikera någonting. Däremot kan jag indikera hur strålen påverkar auran.

BergskristallSåväl BA (Biologiska Auran) som VA (VattenAuran) och FA (FrekvensAuran) påverkas. GA (GrundämnesAurorna) påverkas INTE. Jag föredrar att mäta på FA, eftersom den är större och man kan dubbelkolla mot PKR, planetoppositioner och markörerna (EZ, BE och FI). En vattenfylld 1,5-liters PETflaska ger en total FA omkring 7 meter (varje auraskikt är ca. 4dm). BA är knappt en dm.

Hur jag än vänder och vrider bergskristallen runtomkring flaskan, så får jag bara en auraökning om; kristallen placeras med
SPETSEN UPPÅT, RAKT UNDER flaskan. Avståndet spelar ingen roll, kristallen kan stå på golvet i källaren och mätflaskan på andravåningen.


BLINDTESTER
kriMin "mätarsenal" består av;  
# En kvartskristall som fördubblar auran
# En antimonitkristall som fyrdubblar auran
# En "magisk sten" som 12-dubblar auran
# Jag brukar också ta med en vanlig "gråsten"

Gråstenen och kristallerna placeras (med spetsen uppåt) i identiska plastburkar. Den vattenfyllda 1,5 liters PET-flaskan placeras i maghöjd på en träställning - plastburken (med kristallen) på golvet rakt inunder.

Blanda burkarna - placera ut en - kolla aurastorlek - blanda igen - osv. Det går alltid fel någon gång - men träffsäkerheten ligger närmare 100 än slumpens 25%. Focuseringen minskar dramatiskt, efter bara några få mätserier (jag blir helt uttråkad). Tips; mät några få serier - avbryt - återuppta mätningarna efter några timmar eller nästa dag (har auran förändrats måste man ändå byta vatten).

Jag rationaliserar med ett antal identiska mätflaskor - förpreparerade till olika aurastorlek och märkta i botten - på så sätt slipper jag byta vatten (focuseringen minskar snabbt, så ha en tydligt märkt "referensflaska"). Dubbelkolla mot PKR, EZ, BE, FI och planetoppositioner.

EXPERIMENT
Blockera kristallstrålen med olika material mellan kristallen och mätflaskan. En tunn aluminiumfolie, en kopparplåt eller en järnplåt blockerar strålen helt. Men strålen går rakt igenom en 2mm tjock blyplåt !!!

Hur får kristallen "kraft"? Placera olika material under kristallen - den ger ändå full aurapåverkan. Med en tunn aluminiumfolie runtom, blir kristallen heldöd! Detsamma gäller för en plåtburk utan botten. Som jag ser det "drar" kristallen in kraft horisontellt och "sprutar ut" den uppåt !?

Placera kristallen några decimeter vid sidan om "navelsträngen" = ingen auraförstoring. Led strålen i ett 2-tums aluminiumrör, så den kommer upp under mätflaskan (röret får inte täcka över sidorna på kristallen). Vips - så kommer auraökningen! Strålen påminner om microvågor!!!

"Det sägs" att symboler påverkar auran. Ställ mätflaskan på symbolen och mät. Jag har testat pentagram, ikonbilder, etc - med noll resultat.

Kristallstrålen är kraftig och går rätt igenom betong - bor du i ett höghus påverkas din aura av grannarna inunder. Det var så jag hittade min"magiska sten" - min sambo hade sina dekorationsstenar i källaren inunder. Har du sömnproblem (rutnätskryss i sängen) - lägg alu-folie under madrassen - skyddar dock inte mot BOV-bubblor (men de är sällsynta).

KRISTALLADDNING
Jag trodde att kristaller alltid fungerade - tills jag började få diffusa och slumpmässiga mätresultat. Mätflaskornas aura varierade lite hur som helst. Tiden att öka auran för 1,5-liter vatten uppgick till flera minuter - ändå gav det inte en nominell aura. Efter laddning ökar auran direkt - jag hinner inte ens mäta, förrän auran är nominell.

 00%
 ingen auraökning.
 25%

 uppnår inte nominell auraökning - trots flera
 timmar under mätflaskan
 50%

 tar åtskilliga minuter att ge nominell auraökning - normalt  tar det bara några få sekunder
 75%
 aurapåverkan reduceras snabbare än vanligt
 100%  nominell auraökning sker direkt - och varar flera dygn

Enligt "manualen" ska kristaller laddas i månljus? (men det går lika bra med solljus!) Jag "snabbladdar" i aurahöjande rutnätspelare (typ UFO-pelaren i 6-kantsfönster).
Placera kristallen med spetsen uppåt, och låt den stå över natten. "Dagen efter" är den som ny!

Safiröronhängena hade legat i en byrålåda ett halvår. De gav 2-ggrs auraökning före laddning - 20-ggr efter laddning! Mätt 2-ggr - en gång på varje örhänge - verifierat mot PKR och fullmåneopposition!

OBS - Ladda EN kristall i taget - placerar man flera jämte varandra "smittar" de varandra (även en vanlig gråsten ger då aurahöjning). Är PKRomloppet stillastående blir det ingen laddning! Det verkar som om PKRomloppet måste ha minst två omlopp (= omkring 12 timmar), för att ge fulladdning!? Snabburladdning: vira in kristallen i aluminiumfolie och lägg den i en byrålåda - efter en vecka ger den bara 25-50%!

ladaSTENAR & KRISTALLER
Stenar & kristaller säljs ofta som runda "tumlade" stenar, levererade; tätt packade i en låda - helt förkastligt! Stenarna "smittar" varandra och urladdar!

###1 Efter några dagar i direkt solljus, brukar de återhämta sig.
###2 Testa stenen genom att lägga den i vattnet - ger den ingen auraökning är den verkningslös (eller helt urladdad).
###3 Fulladda stenen i ett aurahöjande rutnätskryss (se ovan) - och testa igen.
###4 Leta fram stenens spets! Tejpa stenen som en 6-kantig tärning och mät en sida i taget. Finjustera därefter och märk ut spetsen!


KRISTALLDATA
Uppmätt via en 1,5-liters PET-flaska & 1,5-liters plastpåse.
Uppmätt på FrekvensAuran - dubbelkollat mot PKR.

I ---- Auraökning då kristallen läggs I vattnet.
U --- Auraökning då kristallen placeras med spetsen uppåt rakt UNDER mätflaskan.
S --- Auraökning då kristallen tejpas med spetsen uppåt, på PET-flaskans SIDA.
P --- Auraökning då kristallen läggs vattenpåsen, med spetsen horisontellt riktad.
FA -- Kristallfrekvens relativt FA-skikt (FrekvensAura-Skikt).


KRISTALLFREKVENS
Olika kristaller har olika "egenfrekvenser". Bergskristall = FA02 - Antimonit = FA04 - min "magiska sten" = FA12. Gör så här för att kolla:
### 1 - Vänd kristallen upp och ner under mätflaskan = ingen auraökning - invänta PKR.
### 2 - När PKR vänder strålningen - ökar auran - notera STARTTIDEN!
### 3 - Vänd kristallen rätt - byt till neutralt vatten i mätflaskan = ingen auraökning.
### 4 - Invänta reverseringens slut - när den inträffar ökar auran  - notera sluttiden! Reverserinsperioden varar ungefär 20 minuter. Jag har valt starttiden som FA-referens.

Man kan tro att strålen vänder riktning och "kommer ut" via botten. Men testar man med nytt vatten och felvänd kristall, under reverseringsperioden - händer ingenting - märkligt!?
 MINA REFERENSER
      Bergskristall
 Bergskristall
  I      U     S     P    FA
 12 - 02 - 12 - 04 - 02
 Köpt på marknad


        anti  Antimonit
  I      U     S     P    FA
 24 - 04 - 16 - 04 - 04
 Köpt i "stenaffär"
 ? Löt Öland ?
 ? Travemunde ?
ms
 "Magisk sten"
  I      U     S     P    FA
 96 - 12 - __ - __ - 12
 Plockad på stranden
 Norra Öland


   


 CHAKRA-STENAR
C-7  Ametist
  I      U     S     P    FA
 12 - 02 - __ - 04 - __
 Kronchakra- Ametist (Violett):
 Intuitiv utveckling, tänkande och  förståelse.

C-6  Sodalit
  I      U     S     P    FA
 96 - 12 - 48 - __ - __
 Tredje Ögat- Sodalit (Indigo):  
 Uppfattningsförmåga och andligt  seende.
 DUBBELPOLIG !!! ???
C-5  Angelit
  I      U     S     P    FA
 24 - 04 - __ - 08 - __
 Halschakra- Angelit (Klarblå):  
 Kommunikation och kreativitet.

C-4  Grön  Aventurin
  I      U     S     P    FA
 12 - 02 - __ - __ - __
 Hjärtchakra- Grön Aventurin (Grön):  
 Kärlek,. medkänsla, ömhet och  självacceptans.

C-3  Gul  Aventurin
  I      U     S     P    FA
 12 - 02 - __ - 04 - __
 Solar Plexuschakra- Gul Aventurin (Gul):
 Viljekraft, avslappning och känslomässigt lugn.

C-2  Karneol
  I      U     S     P    FA
 96 - 24 - 12 - __ - 08
 Sakralchakra- Karneol (Orange):
 Kraft, energi, vitalitet, sexualitet och njutning.

C-1  Rökkvarts
  I      U     S     P    FA
 01 = ingen effekt
 Rotchakra- Rökkvarts (Röd/Brun/Svart):
 Jordning, övergripande hälsa, stillhet och stabilitet.


 DIVERSE
 
safirsafir  Safir (6-star)
  I      U     S     P     FA
 20 - 04 - __ - 02 - __
 Örhängen Thai
turmalin  Turmalin
  I      U     S     P     FA
 01 = ingen effekt
 Present
antimonit  Antimonit
  I      U     S     P     FA
 24 - 04 - __ - __ - __
 1cm flisa
gb  ??? Tigeröga ???
  I      U     S     P     FA
256 - 24 - __ - __- __
 ??? FEL ???
 Thailand
 ! borttappad !
 Sten 2 Tigeröga
  I      U     S     P     FA
 32  - __ - __ - __- __

howlite
 Howlite
  I      U     S     P     FA
 01 = ingen efekt
 Thai
unakit
 Unakit
  I      U     S     P     FA
 01 = ingen effekt
 Thai

 Månsten
  I      U     S     P     FA
 04 - __ - __ - __ - __
 Thai smycke

 G-smycke
  I      U     S     P     FA
 08 - __ - __ - __ - __
 Gullie-arv

 M-smycke
  I      U     S     P     FA
 02 - __ - __ - __ - __
 Mam-arv

 Oxöga
  I      U     S     P     FA
 32 - __ - __ - __ - __
 Buddha Lotus
 Väckelsång

 Malakit
  I      U     S     P     FA
 04 - __ - __ - __ - __
 Buddha Lotus

 Grön Aventurin
  I      U     S     P     FA
 12 - __ - __ - __ - __
 Buddha Lotus   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -