SLAGRUTA.SE
jap
SLAGRUTA
PKR-frekvens
Polspiraler
4/1-relation
Tabeller         
  Jordskalv
Oppositioner     Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar


PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis
PSI-spår


  KYRKOR     (230921)

"Det sägs" att de första 1100-tals kyrkorna byggdes över hedniska offerplatser (horgar). Jag har kollat några - det verkar stämma!

Kyrknamn i fet stil     = kyrkan är ett U3-Leycentra
Namn o GPS i fet stil = kyrkan är både ett U3- och N4-Leycentra
Övrigt i fet stil           = intressanta linjer
Kyrkor med egna U3-Leys har inga yttre korsande Leys (Lx)

- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - VETLANDA

VETLANDA                57°25'51.51"N     15° 4'27.98"O    U3 centra!  pN12-ow
dU3x = Ley 4b S
dN2x                              pN12-linje o/w bredare än kyrkan

NÄSBY                         57°26'9.55"N     15° 0'39.11"O    pN12-ow / pN6x-ns
dU3x
dN4x                              
pN12-linje ow (samma som Vetlanda)
pN6x-ns                          L4bx gravar diagonala i nw hörnet

MYRESJÖ GA                57°23'1.17"N     14°57'32.96"O   
dU3x                               inga gravar = inga Lx

NÄVELSJÖ                    57°24'13.85"N     14°53'20.17"O    Hed.kult?
dU3x
dN4x                              Lx 4b gravar diagonala i nw hörnet

NÄSHULTS                   57°16'16.77"N     15°23'32.84"O
                                      pU1 med ns-linje i riktning no/sw
                                      Lx 4b diagonal V utanför gravplatsen
                                      L-knippena i hörnen av gravplatsen.

LEMNHULT Ruin           57°17'6.26"N     15°16'36.65"O
pU1x                               Myrstack i nw - inga gravar = inga Lx

LANASKEDE              57°22'39.32"N     14°51'58.58"O    U3 centra! / U5 passivt
dU3x = Ley 8b sw (söder klockstapel)
dU5x                               
U5x = norm - U3x = exp
dN4x


VALLSJÖ GA                57°23'35.47"N     14°45'42.22"O    Hed.kult?
dU5x
dN4x                              inga gravar = inga Lx 

HJÄRTLANDA           57°21'20.49"N     14°40'54.24"O    U3 centra!
dU3x = L 8b oso              
dU3x radie 100m !!!
dN4x                              (hednisk kultplats enligt beskrivning)

S SOLBERGA              57°14'31.37"N     15° 2'41.81"O    U3 centra!
dU3x = L 8b so
dN4x

DREVS GA                  57° 4'19.65"N     14°58'50.20"O    U3 centra!
dU3x = L 4b o                 pN2linje ns

DÄDESJÖ GA                57° 0'38.29"N     57° 0'38.29"N
dU3x
dN4x                             diagonalt Lx i so hörnet

Ganska ofta har den nya kyrkan byggts strax intill den gamla.
Torhamns kyrka i Blekinge är ett exempel (ca 30m).
IBU- och IBN-kryssen ligger kvar över den gamla kyrkoplatsen!
Följande "flyttade kyrkor" kommer att besökas:

SKIRÖ - flyttad            57°22'25.42"N  15°22'20.63"O
Den nya kyrkan ersatte en medeltida stenkyrka som låg några hundra meter sydväst om nämnda nybygge. Platsen för den gamla kyrkan är ännu tydligt markerad både genom den tidigare kyrkans grund och den fristående klockstapeln som uppfördes 1951.

KRISTDALA - flyttad   57°23'59.54"N   16°12'4.82"O
Kristdalas gamla kyrka finns omnämnd år 1358. Det var en träkyrka som låg på den nuvarande södra kyrkogården.

SÖDRA SOLBERGA = ns pIBU10-linje ???
S Solberga tycks tidigt haft starka förbindelser med det andliga livets centrum i Småland, Nydala kloster. Åldern på den gamla träkyrkan i skiftesverk i S Solberga vet ingen. Möjligen har här funnits flera, varav den äldsta kan ha varit en stavkyrka. På platsen låg ännu tidigare en hednisk offerlund.
En träkyrka uppfördes under medeltiden, den byggdes strax sydväst om den nuvarande kyrkobyggnaden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VÄXJÖ

ÄLMEBODA KYRKORUIN (56°35'42.23"N - 15°15'9.44"O)
är en kraftfull plats, med två överlappande aktiva Leycentran
ett dU3x och ett dN4x (uppmätt 2021-04-xx).

dU3-centrat sänder ett Leyknippe åt öster (98° - 8b - 20s).
dN4-centrat tar emot två Leyknippen -
ett ifrån nw (146° - 6b - 30s) och ett ifrån sw (79° - 6b - 44s).
Radien för dU3-centrat är 105m - radien för dN4-centrat är 185m.
Linjebredden för pU3 = 9s - FA2,5 --- pN4 = 17steg.
dU3 & dN4-linjerna har samma bredd o frekvens.

Som alla andra kyrkor i aktiva Leycentran
finns inga yttre korsande Leys (Lx) -
trots att begravningar fortfarande äger rum.
U3-Leys genereras av sörjande människor!?

Platser med två AKTIVA överlappande U- o N-kryss är sällsynta.
Älmeboda kyrkoruin är en - Halltorps kyrka är en annan  -
Kiviksgraven är också ett aktivt U3 & N4 Leycentra.

ÖJABY                         56°54'23.38"N - 14°44'26.79"O         U3-centra!
dU7x = U3-ley inkommande ifrån öster 8b 20s
dN4x - inga P6-leys
dN6-linje sv-no - dU9-linje sv-no
inga MI04- eller PORTal-linjer (230529)                           

VEDESLÖV GA         56°46'57.28"N - 14°43'56.48"O       U3 centra!
dU5x = Ley NW o NO
dN4x                             P6 NS passerar? O delen

JÄT GA                      56°39'27.96"N - 14°51'3.59"O          U3 centra!
dU3x = Ley S o NO
dN2x

HEMMESJÖ GA      56°51'11.93"N - 14°56'12.30"O          U3 centra!
dU3x = Ley ?s ?b österut
pN2x
inga MI04- eller PORTal-linjer (230529)

BILLA                         56°49'52.91"N     14°57'14.73"O
pU5x ? d?
dU3x
dN2x ? 4?                     p-leys strax hö klocktornet?

ÖJA - gamla               56°51'1.89"N      14°37'48.73"O
Den medeltida kyrkan var belägen en kilometer öster om den nya kyrkan vid landsvägen mellan Öpestorp och Öja by. Resterna av grunden till den medeltida kyrkan finns kvar på kyrkogården.
dIBU3x
pIBU5 östväst - samma pIBU5 som den nya kyrkan 
inga IBN - inga Leys (inga gravar)

ÖJA - nya               56°51'0.93"N   14°36'54.81"O
dIBU3x - krysset ligger förskjutet några meter mot tornet till
pIBU5 öst väst - samma som den gamla kyrkan
pIBN2 nord syd - mitt i tvärgången
yttre Lx nordvästra hörnet

BERGUNDA           56°51'37.73"N   14°44'45.39"O          Leycentra
dIBU5x = Ley åt söder
pIBU7 östväst
dIBN4x - inga Leys?

ÖR                            56°59'41.39"N   14°40'29.38"O           Leycentra
dIBU3x = Ley norrut och österut
dIBN4x


LEKARYD                 56°55'48.82"N   14°34'38.88"O           U3-Leycentra
dIBU3x = Ley söderut    150m dia
no IBN

HÄRLÖV          56°57'41.44"N     14°38'15.06"O           U3-Leycentra
dIBU3x = Ley SSV
no IBN

granhultGRANHULTS TRÄKYRKA
ett kommande besöksmål!VÄCKELSÅNG NYA
pIBU1x
Yttre Leys i SO av kyrkogården
Ena Ley går igenom kyrkan - min allra första Leyindikering något år efter milleniumskiftet.
Den nuvarande kyrkan uppfördes 1826-1828 på byns högsta punkt, där också byns största förkristna gravfält ligger. Det är väl känt, åtminstone bland arkeologer, att nya religioner anlade sina helgedomar på den gamla trons helgedomar, för att därigenom tydligt markera att ett religionsskifte ägt rum.

VÄCKELSÅNG GAMLA
dpIBU5X - inga ley
dpPORTalX - upptäckt av en slump? Har andra gamla kyrkor samma kryss?
Lite udda - kyrkan låg i en djup svacka med högt grundvatten.
Hur kommer det sig att Väckelsångs gamla kyrka uppfördes, och begravningsplats anlades, i ett område som ligger så lågt i förhållande till omgivande terräng att nygrävda gravar fylldes med vatten?
Kommentarerna hämtade ifrån - http://www.vackelsang.se/content/väckelsångs-gamla-kyrka


MARIBO DANMARK
dpIBU7x
dpIBN8x - P6-LeyNNO
nsIBN10??? - ifrån Fjärås??? De båda kryssen ligger i kloster-ruinen NV om kyrkan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KALMAR / MÖRE 

TORSÅS                       56°24'52.97"N     15°59'40.61"O    pN10-ow
dU7x                              pN10-line ow

dN4x                              diagonala Leys öster kyrkogården

SÖDERÅKRA               56°26'45.06"N     16° 4'18.37"O
dU3x                              Lx norrut L tangerar nw o no hörnen på kyrkogården

HALLTORP              56°29'57.46"N     16° 6'37.05"O    pN8-ns
dU5x = 2 L- so o nw ?
dN4x = P6 3s wsw           pN8 line ns (voxtorp?)

VOXTORPS                  56°32'17.99"N     16° 8'34.48"O            pN8 ns
dU3x                              pN8 line ns (halltorp?)
dN4x                              Lx norr utanför gravpl.

HAGBY                      56°33'16.68"N     16°10'35.58"O
dU5x = L8s sw
dN4x

ARBY                          56°34'3.76"N     16° 7'17.85"O
dU3x                            diagonalt Lx i klockstaplen

MORTORP                56°35'18.19"N     16° 5'5.50"O          dN8-line sw-no
dU3x = L?so
dN4x

VISSEFJÄRDA ???
pU3x
dN4x

LJUNGBYHOLM                                                      pN4 centra!
dU3x (dU5x???)
pN4x = p6LEY no       [FEL? - kolla igen]

DÖRBY KA             56°40'17.91"N     16°13'59.50"O
dU5x
dN2x                        diagonalt Lx i no hörnet

HOSSMO KA         56°38'14.78"N     16°13'27.42"O
dU3x
dN2x                      diagonalt Lx i sw hörnet


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   BLEKINGE

TORHAMN            56° 5'41.82"N  15°49'58.58"O    dU9-centra
dU9x = Lnorr 15m 20b + L nordväst 10m 16b
dN6x = N4(P6)syd    egna Leys = inga yttre
Kyrkan flyttad 30m norrut - Kryssen kvar över gamla platsen!!!
dU9centra = KarlEriks kartpendlade Leycentra!!!

FRIDLEVSTAD       56°16'9.74"N   15°32'19.57"O
dU5x + pU7                 diagonalt Lx sydöstra hörnet (bårhuset)

ÖLJEHULT               56°25'6.84"N   15° 2'30.70"O
dU3x + dN4x          polrelaterat Lx i nordvästra hörnet (utanför kyrkogården)

HÄLLARYDS KYRKA        56°12'23.15"N  14°56'50.69"O
- framflyttad ca: 50m söderut - dIBU5-krysset ligger i den gamla kyrkoplatsen
dIBU5x - diameter = 22s
pIBU7-linje ost/väst
pIBN2-linje ost väst
polrelaterade yttre Leys i "rondellen" sydväst om kyrkan      (230530)

ASARUMS KYRKA         56°12'20.42"N   14°50'1.14"O       pIBU11-linje n/s
dIBU3x med pIBU11 nord/syd (samma som Väckelsångscentrat?)
pINB4x med IBN6 öst/väst
Yttre Leys i mellankyrkogården (sista västra ej kollad)     (230530)

RINGAMÅLA           56°20'5.10"N   14°47'54.07"O   pIBU11-linje n/s
pIBU3x med pIBU11-linje nord/syd (samma som Väckelsångscentrat?)
pIBN6x
Yttre Leys i minneslunden norrom       (230530)

LISTERBY               56°11'48.34"N   15°24'10.47"O           Leycentra
dpIBU3X - Ley söderut
öw-pIBU5 + öw-IBN2 + ns-IBU9
Ley 32b ifrån Väckelsång passerar!         (230711)

FÖRKÄRLA                  56°11'49.08"N   15°26'3.53"O
dpIBU3X
inga IBN
Yttre diagonala leys 50m norrom              (230711)

HJORTSBERGA  56°13'32.76"N  15°24'30.33"O UoN-Leycentra
dpIBU3x - Ley åt sw
dpIBN6x - P12Ley 30s österut
öw-IBU7 + öw-IBN10!!!???
Klockstapel i W/W1k-kryss
Gravfältet söderom korsas av pFA14 60s (förmodligen också av dFA14).
IB-UFO-pelaren (ca: 5m) har Bovis=65 [kolla Aura].
Huset intill (ga. prästgårdens plats?) korsas av ns-FA14 och kyrkans öw-U7oN10 (230711)

forskola230711 var jag nyfiken på prästgården i Hjortsberga - den sägs vara hemsökt! Jag hann inte dit men "trippen" blev ändå en "fem-etta" - med ett FA14-kryss i gravfältet och ett dpIBN6-kryss i kyrkan som genererar en P12-Ley. I Listerby kunde jag dessutom verifiera Ley-knippet ifrån Väckelsång.

lilla-nasDet har funnits olika prästgårdar i Hjortsberga. Den första brann ned 1757 - de övriga har legat på olika platser runtom (enligt Wikipedia) - men enligt "https://sverigesradio.se/artikel/5156851" har alla legat på samma plats. Hur som helst - #1 "nuvarande prästgård" är en förskola (56°14'5.05" -  15°25'1.29"O), som ligger intill en fornhistorisk grav (Fornsök - L1978:6912 Grav).

wamoÖvriga är flyttade - #2 en till Lilla Näs (bostadshus en knapp km sydväst om Tving) - den andra #3 till Wämöparken i Karlskrona. Det sägs spöka i samtliga - fast förskolan har "lugnat ned sig". Det verkar alltså som om spökena har följt med husen!?

Det sägs också spöka i Hjortsberga kyrka (ett kombinerat dIBU3 och dIBN6 som genererar både en U3-Ley och en P12-Ley). Kan det vara så att dessa spöken har "följt efter" prästerna hem till prästgården och där etablerat sig i väggarna - för att därefter "följa med" då husen  flyttades!?

GAMMALTORPS KA           56° 6'28.37"N  14°37'51.17"O    U Leycentra
ga-kadpIBU3x - Ley åt OSO
pIBN4x
dIBU7 - no/sv
"Saxat" från https://www.visitblekinge.se/gammalstorps-kyrka
En äldre, romansk kyrka uppfördes under 1100-talet eller vid 1200-talets början på en liten ö i den forna sjön Vesan. I äldre tid var den grunda sjön av betydelse för kommunikationerna inom bygden. Sockenkyrkan låg därmed centralt placerad på en ö som var lätt att nå med båt. Lägsta punkten i fd. sjön ligger på ca: 2 muh - Kristianstad har fortfarande rekordet = 2,32 muh.
Märkligt - på Småländska höglandet brukar 1100-talskyrkorna vara placerade på en höjd jämte en sjö (typ Näsby ka). På Öland är de placerade på kalkplatån (högborgen). Men Gammalstorps ka. har legat på en ö - man kan fortfarande se "kajplatsen" på östra sidan.

MJÄLLBY KA        56° 3'2.81"N  14°40'42.91"O      U o N Leycentra
dpIBU5x -- Ley 20s åt norr
dpIBN6x -- P6-Ley åt NNO
pIBN8x
pIBU7-linje n/s


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ÖLAND

BÖDA                      57°14'38.75"N  17° 3'35.85"O
pIBU3x
dpIBN4x
Yttre polrelaterade Leys i minneslunden.

HÖGBY                            57° 9'52.09"N   17° 0'59.72"O                       Leycentra
dpIBU3x  - Ley 8b 16s västerut
no IBN
dIBU5 sw-no

ALGUTSRUM                 56°40'43.57"N    16°31'41.68"O
dpIBU3x
dpIBN4x ej detaljmätt
dIBN10 nw-so smal? (ifrån Vetlanda?)
borde finnas en parallell dIBU11 i närheten (< 20km) !!!
d yttre leys 10m söder klocktorn

HÖGSRUM (RÄLLA)
dpIBU3
dpIBN4
nw/so dIBN10 (Vetlanda?) + ns IBU5
d yttre leys 10m söder klocktorn

SMEDBY                                                                             U3/P18-centra
dpIBU3x - Ley norrut
dpIBN8x - P18 söderut (passerar Gettlinge gravfält)
öwIBN10-linje  (Markaryd-Torsås-linjens fortsättning!?)
Kyrkan flyttad 50m norrut - centrat ligger strax utanför den södra kyrkogårdsmuren.

GETTLINGE GRAVFÄLT
dpFA14x4 (med UFOpelare? 10m norr kvarnen)
nsP18-Ley ifrån Smedby ka - nsIBN8 ifrån Smedby

GILLBERGA GRAVFÄLT
dpIBU9 precis vid kanten till stenbrottet

FREDRIKSDALS GRAVFÄLT
dpIBU5 - 8-strålar? (borde vara 16?) - BHP=-12 - BSP=-20

SEGERSTAD         (felmätt!!! - finns störzon???)                                    U3-centra ???
dpIBU3x - (Ley åt nw - ingen Ley ???)
ingen IBN - (dpIBN6x - no P-Ley ???)
(ns IBN8 + ow IBN10 (Markaryd-Torsås-Smedby-linjen??)
inga PORTal

HULTERSTAD                                                                      öwIBN10
dpIBU3x - inga Leys
dpIBN6x - inga Leys
öwIBN10 (ifrån Torsås?)
öwIBU5

VI GRAVFÄLT (KÄLLA)
WB64k i 13-stenars dommarring
IBU10 - 90-grader ???

GRÄSGÅRD
dpIBU3x - Ley SO
inga IBN

KASTLÖSA--------------------------------------------------- öw IBU11
dpIBU3x - ej kollat Leys (bröllop!)
dpIBN4x - ej kollat Leys (bröllop!)
öv IBU11-linje (ifrån Väckelsång)

MYSINGE HÖG
Inga IBU, IBN, Leys eller PORTal!

RESMO
dpIBU3x - Ley NO
inga IBN - nsIBU5-linje

VICKELBY
dpIBU3x - ej kollat Leys
dpIBN4x - ej kollat Leys

TORSLUNDA
dpIBU3x - ej kollat Leys
öw IBU5-linje

STENÅSA ---------------------- öwIBU11 (väckelsång?) so/nwIBN8
dpIBU3x - inga Leys?
dpIBN4x - inga Leys?

RÄPPLINGE
inga IBU3-linjer - ej kollat yttre Leys
dpIBN4x - inga N-Leys? - få gravar

ALBÖKE (felvänd)
dpIBU3x + dIBU11 (från  vetlanda?)
inga IBN - få gravar
smala 2b Y-leys utanför norra porten

GRÅBORG ------------------------------------ nw/so IBN10 (vetlanda)
dpIBU5x - ej kollat Leys -  kan finnas en IBU7-linje?
dpIBN8x - ej kollat Leys

Efter att ha kollat gamla 1100-talskyrkor är jag ganska säker - de är (nästan) alla placerade över dpIBU3-kryss - ibland överlappade av dpIBN4-kryss. Båda kryssen har samma frekvens = FA2,5 och KAN generera olika typer av Leyknippen (U-leys och N-leys). De verkar ha varit en "kraftplats" för gamla hedniska horgar. "Det sägs": att när Sverige kristnades, byggdes kyrkorna på dessa platser för att "överta kraften"!? Men kanske också för att förhindra hedningarna att i lönndom tillbedja och offra till sina gamla gudar?
ga-ka
1700-talskyrkor (och senare) är ofta byggda över pIBU1-kryss (den lägsta multipplen i IBU 4/1-relationen). pIBU1-krysset brukar ligga där tvärgången korsar mittgången - många rutgängare kan mäta fram kors eller stjärnformationer just där.

Kyrkor "ska" var orienterade med koret i öster och eventuell klockstapel i väster - men det brukar vara lite "si och så" med orienteringen. Men orienteringen följer alltid pIBU-linjernas lokala riktning (som brukar avvika ett tiotal grader ifrån de rena väderstrecken - nord, syd, öst och väst).

Ibland går det fel - man förväntar sig att hitta vissa typer av linjer (självsuggestion) och så "finns de bara där"! Kollar man de 4/1-relationslinjerna i närheten, märker man att det inte stämmer! Men det kan också vara tvärtom. Söker jag en pIBU-linje, förväntar jag mig att hitta den bredaste (den högsta 4/1-multipplen). IBU3, 5 och 7 går bra, men därefter måste jag ha fullständigt focus för att indikera eventuella pIBU9 och 11. (Jag har missat många, som jag senare upptäckt när jag jämfört mot 4/1-relationerna).

Förut blev jag så himla entusiastiks när jag hittade kyrkor med Leycentran - typ IBU3x och IBN4x. Numera är det "ren rutin" - men jag blir ändå exalterad inför kyrkor med P12- och P18-Leycentran (förhoppningsvis "snubblar" jag över ett P24-centra! - det borde ligga i ett dpIBN10-kryss). Numera använder jag kyrkorna enbart för att relatera till IB-linjer (IB8-multipplar och däröver). Gravfälten tilldrar sig nu minuppmärksamhet - speciellt de som dateras till bronsålderstid. De verkar vara relaterade till dpFA14-kryss!?   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -