jap
SLAGRUTA.SE
PKR-frekvens
Polspiraler
4/1-relation       Slagruta
Tabeller         
  Jordskalv
Oppositioner     Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar


PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis
PSI-spår


  POLSPIRALER    (230901)

appelsinGLOBAL RUTNÄTSFORMEL - Jag tar med pekarna på resor och mäter bl.a. rutnätsstorlekar. Medelhavsrutorna är 50% större än Sverigerutorna - Ekvatorrutorna är dubbelt så stora. Tanken på "polspiraler" föddes. Matematiken för "45-graders polspiraler" runt en glob, ger följande formel; RUTNÄTSSTORLEKEN AVTAR MED COSINUS FÖR LATITUDEN. Stämmer med mina mätningar!

ROB-inbTEORI - "Apelsinbilden" visar 4 moturs och 4 medursspiraler på norra halvklotet. (Varje spiralarm har 45-graders vinkel relativt polerna). Korsningarna mellan spiralarmarna hamnar längsefter latituderna N00 (ekvatorn), N35 (Grekiska Övärlden), N65 (söder om Polcirklen) och N80 (i höjd med Svalbard). Samma matematik gäller för södra halvklotet, där spiralerna går ihop mot sydpolen - se "Robinsonkartan".


 EKV  N60  pIBU  pIBN  pBu  pBj  WB  4/1-RELATION (POL-ori)
 5000 km  2500 km  U15  N14  B19  B16  B256k  Tabellen är beräknad utifrån Jordklotets omkrets
 1250    625  U13  N12  B17  B14  B64k  - relaterat till polspiralarmarna. EKV = ekvatorrutor -
   312    155  U11  N10  B15  B12  B16k  N60 = Sverigerutor - Grön = Cypernlinjerna -
     78      39  U9  N8  B13  B10  B4k  Röd = linjer uppmätta i Sverige.
     19,5        9  U7  N6  B11  B8  B1k  Avstånden är mellan de polrelaterade linjerna
       4,9        2,4  U5  N4  B9  B6  B256  Diagonala linjer = multiplicera med 1,4
       1,2    600 m  U3  N2  B7  B4  B64  Den teoretiska Wittmanrutan för Sverige är alltså =
   300 m    150  U1  N0  B5  B2  B16  Benker = 9,5 x 1,4 = 13,3m.
     76      40    B3  B0  B4  Teoretiska Curryrutan = 3.4m
     19        9,5  B1  Benker  Illröda = mina sovrums WB-kryss + MI04-kullen
       4,7        2,4    Hartman

AVVIKELSER - Tabellen är beräknad och stämmer rätt bra! Men rutnätsstorleken har förutsägbara avvikelser. Höglandsområden (Akaba nordväst) och vulkaner (Etna) ger en mindre rutstorlek än beräknat. Låglandsområden (Döda Havet) och djuphav (SriLanka syd) ger större. Wittman- & Curryrutorna kan variera mellan 0,5 till 2 ggr nominell storlek - polspiralerna påverkas inte så dramatiskt.


PRAKTIK - Jag har utgått ifrån den polrelaterade ö/w-gående pIBN12-linjen, som passerar Fjärås - Vetlanda och Byxelkrok (Latitud 57°N). 120km söder därom finns en pIBN10-linje; Markaryd - Torsås - södra Öland (56°N). (10-linjen är en 4/1-multippel av 12-linjen - se 4/1-relationer). Räknar man (med cosinuskorrektion) borde nästföljande ö/w-gående pIBN10-linje passera söder om Berlin (51°N). Nästa hamnar i Bosnien (44°N) , och nästa i Grekiska övärlden (36°N).

E-ibnRESULTAT - Jag hittade mitt eftersökta polspiralkryss (dpIBN14) på Cypern - ett "masterkryss" med både diagonala och polrelaterade linjer. Det nordvästra masterkrysset (dpIBN14) finns alltså någonstans omkring Island - och det polrelaterade "slavkrysset" (pIBN14 - med enbart polrelaterade linjer) ligger någonstans i Ryska Karelen.

Röd fyrkant = dpIBN14-masterX
Blå fyrkant = pIBN14-slavX
Röd linje = dIBN14-linje
Gråa linjer = pIBN14-linje
Blåa linjer = dIBN12-linjer
Gröna linjer = pIBN12-linjer
Grå cirklar = både pIBN12-slavX och dpIBN12-masterX
Kartan visar nedre vänstra kvadranten av dIBN14-rutan (se Robinsonkartan)

För Sveriges del - finns den ö/w-gående pIBN14-linjen (grå) någonatans i höjd med Trondheim/Umeå/Wasa. Den ö/w-gående pIBN12-linjen (grön) passerar Fjärås/Vetlanda/Byxelkrok. Den diagonala dIBN12-linjen (mellan Trondheim och Gotland/Litauen - blå) passerar Uppsala. Vidare borde det finnas ett dpIBN12-kryss någonstans i norra Sverige, Norge eller Finland (ej inritat).

CYPERNKRYSSET
- dpIBN14 ligger i "Tombs of the Kings"
(34°46'29.09"N - 32°24'12.01"O - strax norr om Pafos på västra Cypern). Jag hade förväntat mig ett renodlat dpIBN14-kryss - men här finns också dp-slutkryssen för samtliga 4/1-relaterade linjer (typ: IBU, B, WB, etc.) [Nu (sommaren 2023) är jag osäker på om det stämmer - eftersom jag hittat en dpWB16k-kryss, som inte överensstämmer med IBN/IBU]. Linjerna är svårmätta strax intill krysset (ett virrevarr av linjer och frekvenser). Någon kilometer därifrån, är det lugnare (olika linjetyper har separerat ifrån varandras överlappning). Jag hade förväntat mig ett "multippel-Leycentra", men det finns bara en ynka liten U3-Ley åt nordost.

RESUME - Polspiralteorin bygger på beräkningar, baserade på mina mätningar av rutnätsstorlekar ifrån olika latituder - alltifrån Sverige (N60), runt Medelhavet (N30-40) till södra Thailand (N07). Den enda mätningen (med GPS-koordinater) är ifrån Cypernkrysset. Men i Småland finns en pIBN12- och en pIBN10-linje (med konkreta GPS-koordinater) som bekräftar teorin.

IBN11-ssSYDSVERIGE - Röd=IBN12 - Beräknat slavX = norra Jylland. Beräknat masterX mellan Gotland och Litauen. Linjen indikerad i Vetlanda kyrka (57°25'51.52"N - 15°4'28.41"O) och Byxelkrok (57°18'56.83"N - 16°59'30.56"O). Förmodligen passerar linjen också Fjärås? (IBN12-linjer har alla underliggande 4/1-multipplar - typ IBN10, IBN8, IBN6, etc.).
Blå=IBN10 - Linjen Markaryd-Torsås indikerad längsefter Småland/Blekinge-gränsen (56°26'27.84"N - 15°0'14.10"O = slavX), Torsås kyrka (56°24'53.15"N - 15°59'40.73"O) och Smedby kyrka på Öland
(56°24'25.62"N - 16°25'54.64"O).

SlavXet indikerar ett masterX ca: 15km öster om Vetlanda - baserat på en n/s-gående pIBN6-linje i Näsby (kyrka 10km väster om Vetlanda). Övriga dpIBN10-X är beräknade:
### Östersjön - öster om södra Öland ### Mellan Skåne och Bornholm ### Laholmstrakten.

Kollar man in KEs Leycentran i mellansverige - borde ett IBN10-masterkryss ligga omkring Läckö i Vänern. IBN10-slavkrysset öster därom verkar relaterat till Ramunderberget? dIBN12-linjen mellan Trondheim och Gotland/Litauen passerar Uppsala högar och Klacknäs udde. Många antaganden, med ett fåtal GPS-koordinater - men det stämmer hittills för Småland/Öland.


IBU-linjer - Detta om IBN - men det finns också uppåtstrålande IBU-linjer och kryss (IBU7/9-kryssen är = KarlEriks Leycentran). IBN och IBU har samma rutnätsstorlek (se tabellen) men är två helt separata rutnät som sällan överlappar varandra - förmodligen därför att de påverkas olika av "störfält". På vissa ställen korsar de varandra - jag har ännu inte hittat några i sydSverige. Men kollar man på St.Michael och St.Mary i södra England, så verkar det ske rätt frekvent (jag tror fortfarande att dessa "Leys" är dIBN- och dIBU-rutnätslinjer!).

Vid Småland/Blekinge-gränsen (IBN10-slavkrysset) är avståndet mellan pIBN10- och pIBU11-kryssen ca: 20km. På norra Öland (Leycentrat i Trollskogen) är avståndet mellan pIBN12- och pIBU13-linjerna bara ett par km. Eftersom de båda nästan parallella rutnätslinjerna har samma frekvens (FA=2.5) borde det bildas krysspelare där de korsar varnadra!?


Ö/w-gående IBN-linjer korsas också av n/s-gående IBU-linjer - och vice versa. Jag har kollat ETT (Trollskogen norra Öland). Den ö/w-gående IBU13-linjen (som också innehåller IBU3/5/7/9) korsar en n/s-gårnde IBN8 (som också innehåller IBN2/4/6) bara några 10-tal meter sydost om IBU-Leycentrat. Krysspelaren är 3m med en markörradie på ca: 10m! [mindre än en ordinär dpIBN8-krysspelare!? - ska kolla fler IBN/IBU-korsningar framöver [har inte kollat HP (HealingPunkter) eller SP (ShamanPunkter)].

Efter ett tag blir man lite avtrubbad - det finns mängder av gamla 1100-talskyrkor som ligger i kombinerade IBN/IBU-kryss, som genererar både U- och N-Leys. Detsamma gäller för fornborgar, labyrinter, stenkammargravar, etc. Den initiala tanken var att dokumentera flertalet Småländska "platser" - men jag tycker det är mer intressant att söka efter (och dokumentera) de större/bredare huvudlinjerna - typ IBN12/10/08 och IBU13/11/09. Jag anser mig ha kommit en bra bit på vägen - men saknar koordinater ifrån Vetlanda, Fjärås och Laholmstrakten. Dessutom misstänker jag att Kiviksgraven och Ale Stenar har bredare IBN/IBU-linjer än det jag hittills indikerat.B- och WB-näten - har också en 4/1-relation.
B-näten har en 4/1-överlappande linje som har fler antal band än föregående och är därför lätt att indikera (det är B3- och B4-kryssen som genererar 6-kantfönster). Men hittills har jag inte lyckats relatera B-kryssen till några konkreta platser - kanske därför att frekvensen är FA=4,5 (lite högre än IBN o IBU = 2,5 - våra förfäder hade kanske ett begränsat frekvensomfång?).

WB (Wittman/Benker) kan däremot relateras till mängder av "platser" - typ hällkistor, vikingagravar, uppallade stenar, etc. Problemet är att de olika 4/1-linjerna är ganska snarlika. De är nästan lika breda - det enda som skiljer är "spinnet" som varierar med tiden (ibland bara några minuter). W-frekvensen är 1,7 (samma som för vattenådror), B-frekvensen är 0,5 = grundämnet bly - alltså ett multifrekvent nät. Enklast är att mäta dWB via W-linjen och pWB via B-linjen.

2023 hittade jag en märklig MI/04-linje i södra Småland, som går att relatera till dpWB64k-kryss. Det teoretiska avståndet mellan pWB62k-kryss är 625km - så jag lär nog inte hitta några fler i närområdet. Men så hittade jag en nw/so-gående dWB256k-linje på norra Öland = en WB-polspiral! Oväntat - avståndet är bara omkring 150km. Men det verkar som om även de stora/breda WB-polspirallinjerna påverkas extremt mycket av störområden!? W-linjerna nö om dWB256k-linjen är bara en tiondel av nominellt värde - sw om är de större än nominellt.   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -