jap
SLAGRUTA.SE
PKR-frekvens   PKR-omlopp 
Polspiraler  
4/1-relation      Slagruta
Tabeller        
  Jordskalv
Oppositioner    Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer     Bovis-bubblor
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar

Virvlat vatten
PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis, EZ o FI
PSI-spår
Healing

  SLAGRUTA  (240120)

Slagrutor användes för malmletning i Europa på medeltiden - enligt dokumenterade uppgifter! Det sägs finnas hällristningar som föreställer slagruteanvändning, redan på bronsåldern? I Sverige förknippas slagrutan med "vattenletning" (att hitta grunda vattenådror för att gräva brunnar). Idag betraktas slagrutan som "gammal vidskeplig folktro" - eftersom det inte går att verifiera med dagens vetenskapliga instrument.

Förmågan att gå med slagruta, betraktas ofta som en "ärftlig gåva" - vissa KAN, andra KAN INTE - jag tror det är fel! När jag började, var jag helt okänslig. Men efter lite "vägledning" och massor av träning fungerar det rätt bra - trots att jag fortfarande är extremt skeptisk! NewAge-rörelsen och österlänsk tradition har förstärkt "slagrutetänket" - med auramätningar, chakrapunkter, heliga platser, etc.


japDet är RUTGÄNGAREN som tar emot "signalerna" (eller vad det nu är?). SLAGRUTAN är bara en förstärkare av omedvetna muskelrörelser. Y-klykan är den vanligaste typen, men det finns massor av andra typer - jag använder "pekare" (L-formade ståltrådar). Min kompis J går omkring och balanserar ett järnspett. Grannen K använder pendelspröt. Osv.

Det finns sofistikerade slagrutor med massor av inställningar. Men det är fortfarande rutgängaren som är "receiver" - förmodligen hjälper "inställningarna" till att focusera rutgängaren? Jag betraktar dessa slagrutor som "bortkastade pengar"! Satsa istället på "mättid"
# över olika områden (matjord, berghällar, kalksten, sandstränder, vatten, is, etc).
# vid olika tider på dygnet och under året.
# vid olika tillstånd (pigg, trött, påverkad, etc. - feber verkar höja frekvenskänsligheten).
Så småningom ökar både känsligheten och frekvensomfånget.

Principen är enkel: rutgängaren går omkring och "balanserar" slagrutan runt ett instabilt mellanläge. Antingen med spända muskler (Y-klykan) eller med avslappade muskler (L-pekare). Minsta lilla omedvetna muskelrörelse får Y-klykan att tippa, L-pekarna att vrida sig eller järnspettet att tippa. Pendel (och pendelspröt) kräver upprepade synkrona muskelreaktioner för att indikera - jag tror man måste vara "lite musikalisk"!?

Inledningsvis var min känslighet = 0 - men den ökade efterhand som jag tränade. Detsamma med frekvensomfånget - i början kunde jag bara indikera Curry, Hartman och Vattenådror (alla inom ett mycket begränsat frekvensintervall). Numera anser jag mig kunna indikera samtliga frekvenser - plus några "frekvenslösa"! Men känsligheten är fortfarande låg. För att kunna indikera breda rutnätslinjer (eller Leylinjer) i landsvägsfart, måste jag "förträna" på aktuell linje någon vecka och därefter focusera till 100%. Att leta upp "småsaker" är omöjligt för mig. Jag har fortfarande koppar-, tenn-, bly- och järnföremål nedgrävda i gräsmattan, som jag inte hittat!

Många rutgängare har en extremt bra känslighet - de behöver inte någon slagruta för att indikera en Currylinje. De "känner" strålningen fysiskt, direkt i kroppen. Vissa rutgängare har dessutom MEDIALA FÖRMÅGOR och kan indikera "otroliga saker". Jag tillhör gruppen TEKNISK RUTGÄNGARE som måste verifiera, dubbelkolla och blindtesta alla mina resultat. Detta gör att jag är "ganska säker" på mina mätresultat - eftersom jag kollat dem upprepade gånger, på olika platser och vid olika tidpunkter. Därför hoppas jag att andra rutgängare (med normal känslighet) kan verifiera mina mätresultat!Smålandsskogarna är perfekta för att verifiera rutnät och Leylinjer (man vet inte var man är, förrän man kollar GPS-koordinaterna). DÅ - använde jag en hyfsad marin-navigator, efter att USA plockat bort den förprogrammerade missvisningen (efter Gulfkriget).
Numera får man GPS-kordinater (plus/minus 5m) med en vanlig mobiltelefon! Leylinjer är enkla att indikera pga. antalet linjer i Leyknippet - dessutom löper linjerna spikrakt (enligt storcirkelkursen). Rutnätslinjerna kröker lite hit och dit - men följer man en IB-linje (med ett visst antal Inre Band) kan man "hänga med" i krökarna. IB-linjens 4/1-relation gör det också möjligt att söka upp en "borttappad linje", genom att kolla på de parallella linjerna i 4/1-relationen.

Man får en bra uppfattning om rutnäten (och dess krokiga linjer) om man kollar mindre linjer (typ IBU3) över ett begränsat område (några kvadratkilometer). Men det går också utmärkt att följa bredare linjer (typ IBN12) över längre avstånd (Fjärås-Vetlanda-Byxelkrok). Dessa bredare linjer är "relativt raka". Leylinjer är spikraka och kan indikeras med stor noggrannhet flera mil ifrån Leycentrat!

Blindtesta gör jag via aurorna. Normalt använder jag vatten i PET-flaskor. 1,5-liter ger en FA (FrekvensAura) omkring 8m. I FA kan man indikera såväl PKR som ev. planetoppositioner - vilket ger en dubbelkoll av aurastorleken. Flaskorna är helt identiska, sånär som på en liten märkning i botten. Auran kan påverkas på olika sätt: via rutnätskryss, via kristaller eller via healing. Jag blandar flaskorna och mäter aurastorleken. Ibland går det fel (jag blir uttråkad efter bara några få mätserier) - men träffsäkerheten är ändå omkring 90%. Auraförändringen kan avklinga ganska snabbt, beroende på jordstrålningen. Jag brukar mäta och förvara mätflaskorna i konserverande Wittmankryss. På så sätt kan jag utsträcka mätserien över åtskilliga dygn. Currykryssen halverar auran på ca: en minut - utom under de 20-minuter var sjätte timme, då PKR vänder strålningsriktningen.Vad är det då som påverkar rutgängare så att de kan indikera t.ex.rutnätslinjer? Teorierna är många - flertalet antyder någon form av elektromagnetiska fenomen?

Jag tror gravitationen spelar en viss roll.
###  WB (Wittman/Benker-nätet) har mindre rutor över bergsmassiv och vulkaner, som har en något högre gravitation. WB-rutorna är större i låglandsområden, typ Döda havet och nära djuphav, där G är lägre (jordskorpan är inte så tjock). Accelerometern i en smartphone ger en upplösning på 5 decimaler men är inte tillförlitlig. Däremot borde man kunna jämföra G-värden ifrån samma telefon mellan olika områden (i Småland 125möh pendlar värdet omkring 9,93 m/s2).
### Toppvärdet för PKR i Skandinavien varierar ifrån 10^20 under midvintern, till 10^40 vid midsommartid. Nära ekvatorn är det alltid 10^40 oavsett årstid.
### Månen påverkar gravitationen kraftigt, såväl tidvatten som tidjord (kolla G-värdena i telefonen!). Under fullmåneperioden (några dygn) påverkas rutnätslinjer med vissa frekvenser. De reverserar strålningsriktning i tur och ordning relativt frekvens - testa mot vattnets FrekvensAura!

Jordklotets rotation i magnetfältet skapar polspiraler!?
Kollar man rutnätsstorlekar globalt - avtar rutstorleken med cosinus för latituden. Sverigerutorna (latitud N60) är hälften så stora som ekvatorrutorna. Polspiralerna utgår ifrån ena polen och löper diagonalt (45-grader) mot motstående pol. Ett system är riktat medurs, det andra moturs. Dessa spiraler skapar de diagonalt riktade linjerna - typ Curry. De diagonala kryssen har också polrelaterade linjer som sammanbinder dem. De diagonala kryssen blir alltså Masterkryss med både polrelaterade och diagonala linjer. Mitt i den diagonala rutan skapas ett Slavkryss med enbart polrelaterade linjer. Masterkryssen är kraftigare och kan generera Leylinjer - aldrig slavkryssen.

Jordklotets magnetfält är osymetriskt pga. "solvinden" - detta skapar ett 12-timmarsintervall mellan max- och minvärdena, vilket kan avläsas i planetoppositioners frekvensvariationer, typ fullmåne. Förmodligen kan man också indikera det via "Geomagnetic field" i en smartphone!?

I Skandinavien är de magnetiska fältlinjerna mer eller mindre vertikala - kolla i telefonen. Vid ekvatorn är de horisontella. Vid horisontell healing ökar auran bara 12-ggr - vid vertikal 96-ggr. Kan avhjälpas med permanentmagneter. Magnetmanipulationer kan också påverka ifrån vilket håll man indikerar PKR - det bildas en "PKR-spiral" runt mätobjektet. Vrids magneterna följer spiralen med.

Frekvenserna är omvänt proportionella mot grundämnernas atomnummer!

123 ... forts följer


MINA L-PEKARE tillverkar jag av tunn rostfri tråd (cykelekrar). "Handtaget" är 10-cm - pekaren 20-cm. Längst ut i spetsarna fäster jag vikter, så att CG hamnar närmare spetsen än handtaget (ökar den horisontella svängmassan = stabilare). Handtaget måste vara så långt att änden kan placeras på lillfingerbasen - utan att pekarna hänger ner på pekfingrarna. Tummarna vid sidorna - aldrig på pekarna! Många rutgängare placerar handtaget i sugrör, för att minska handfriktionen - jag tycker det blir för "flaxit"!

Armbågarna i sidorna och underarmarna i 45-graders vinkel med nedåtvinklade handleder - så att man kan se pekarna som instrumentbrädan i en bil. Avståndet mellan händerna = 30 till 50-cm. Detta passar mig - testa dig fram!

Vid auramätning - "känn" först på objektet och backa därefter ut - focusera blicken på objektet.
Vid jordstrålningsmätning - focusera på vad som ska indikeras - gå i olika hastighet med blicken ofocuserad rakt fram (stirra inte på pekarna - utan försök "känna" strålningen). Använd alla dina sinnen för att focusera på mätningen - vid vattenådersökning: Se hur vattnet rinner fram i en underjordisk tunnel, Hör hur det porlar, Känn hur det kyler fötterna, Smaka på friskheten, Osv. Framför allt uttala din sökning verbalt - "Nu söker jag efter Xxxx". Efter ett tag utvecklar man sin egen förmåga - jag brukar "se" namnet på det jag söker i neonskrift.

Känslor är svårt att beskriva verbalt - men efterhand som mäter, så utvecklas en "känsla" som förstärks allteftersom man tränar. Många av mina nybörjarkompisar (som då hade en hög känslighet) har "lagt av". Vissa hade inställningen: nu kan jag indikera Currylinjer - punkt slut. Andra verkade bli skrämda av att de varseblev "andra dimensioner" (mediala förmågor). Själv blev jag nyfiken och försökte verifiera mina mätresultat. Mätningarna resulterade i en massa "teorier" - men blindtesterna gav andra resultat (det är svårt att förkasta en teori som man "verkligen tror på" - men man måste "böja sig" inför blindtester). "Tron" (Paceblo-effekten) kan påverka kroppsliga funktioner upp till 30%. (enligt medicinsk forskning). "Tron" ger ännu starkare självsuggestionerade slagrute-mätresultat!

123 ... forts följer


Jag är lite "trög" med att uppdatera den elementära informationen, eftersom jag ständigt hittar nya fenomen. För mig är det intressantare att upptäcka ny saker, än att förklara och formulera mina gamla etablerade mätningar. Vinterhalvåret 23/24 har varit intressant med massor av PKR-stopp och Bovisbubblor (förmodligen genererade av magmasprickan på Island). Nu (240417) är PKRomloppet relativt stabilt (6-timmar).


   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -