jap
SLAGRUTA.SE
PKR-frekvens   PKR-omlopp 
Polspiraler  
4/1-relation      Slagruta
Tabeller        
  Jordskalv
Oppositioner    Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer     Bovis-bubblor
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar

Virvlat vatten
PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis, EZ o FI
PSI-spår
Healing

Slagrutekritiker hävdar att rutgängare får förväntade resultat. För mig har det varit tvärtom. Många förväntade resultat har uteblivit. Istället har jag fått resultat - jag absolut inte förväntat mig. uk

Följande flikar presenterar "MINA MÄTRESULTAT". I tidningen "Slagrutan" kan Du läsa om andra rutgängares mätresultat.

Flikarna kommer att växa fram så sakteliga - efterhand som jag kontrollmäter och sammanställer. Nedan följer en kort resume över mina "oförväntade mätresultat". 

pkrFREKVENSMÄTNING
AGS (Arne Groth Stegen) jämför okänd jordstrålning mot pendelslag, tonfrekvenser och trådspolar. Jag jämför mot Grundämnen och skikten i FrekvensAuran (FA).
 

# Varje grundämne har sin egen specifika frekvens. Lätta grundämnen har hög frekvens - tunga har låg.
# FrekvensAuran finns runt alla vätskor. De låga frekvenserna orkar inte stråla så långt, medan de höga strålar ända ut.
# Jag numrerar frekvenserna ifrån 00 till 18 - relaterat till skikten i FrekvensAuran.
# För att verifiera utnyttjar jag PKR (PrimärKomposantens Reversering), planetoppositioner och olika FA-markörer.


"PKR-klockan" är graderad i frekvenser (00 till18). Visaren pekar ut den frekvensgrupp som reverserar just nu. Omedelbart efter att PKR har lämnat den lägsta frekvensen (00) - omstartar den i den högsta (18). Omloppstiden är ungefär 6 timmar. PKR ger en överblick över samtliga frekvenser. Via "intensitets-parametern" kan man separera närliggande frekvenser.

414/1- RELATION          
Flertalet rutnätslinjer har en 4/1-relation = var fjärde linje överlappas av bredare/annorlunda linje - typ: var 4e Currylinje överlappas av en Wittmanlinje. Det går alltså 4x4 curryrutor i Wittmanrutan. IB-linjerna är enklas att kolla. Var 4e linje överlappas av en bredare linje med ett större antal Inre Band. Flertalet gamla 1100-talskyrkor är placerade över i IBU3-kryss.

WITTMANLINJEN- har tyvärr blivit bortglömd. Stora livskraftiga myrstackar ligger  alltid i W-kryss, likaså uppallade stenar. W-krysset har ett Curry/Hartman-dubbelkryss, som ökar auran 4-ggr. Normalt halveras  auran i vanliga Currykryss. W-linjen är lätt att förväxla med vattenådror, eftersom den har samma frekvens.


polspirPOLSPIRALER
Teorin har "växt fram" allteftersom jag mätt rutnätsstorlekar globalt. Matematiken för 45-graders spiraler runt en glob ger formlen: Rutnätsstorleken avtar med cosinus för
latituden. Sverige-rutorna (latitud N60) är hälften mot ekvator-rutorna (N00).


michaelLEYLINJER
St.Michael och St,Mary i södra England är välkända. I Sverige finns två helt olika koncept: #1 Fjärås och #2 KarlEriks Leylinjer.

Jag definierar en LEY som ett knippe enskilda linjer, alla med samma horisontella strålningsriktning. Leyknippet börjar i ett Leycentra och löper spikrakt (storcirkelkursen) till nästa.


pilJORDSÅR
- uppstår i samband med markberedning. Det bildas ett antal cirklar runt området. Piltavlans diameter varierar - små grustag ger piltavlor under 100m. Stora ingrepp ger piltavlor på flera kilometer. Diametern krymper efterhand och försvinner efter några decennier.

plaOPPOSITIONER
Mina Currylinjer försvinner INTE vid fullmåne - däremot reverserar strålningsriktningen vid regelbundna tider. Andra oppositioner (typ Solen - Jupiter) är svagare och påverkar endast aurorna.jordskalvJORDSKALV
- inleds med ökande spänningar i jordskorpan (berggrunden) - går att indikera via PKRomloppet. Kraftiga spänningar påverkar även rutnätslinjerna. Man kan förutsäga ATT ett skalv kommer att inträffa, men inte var.

spiSPIRALER
Fyrklöver, stjärnor, kors, osv. - kan mätas fram i multifrekventa krysspelare. Spiraler är annorlunda - armarna sträcker sig kilometervis och "kopplar ihop" med angränsande spiraler. 

bovBOVIS
Indikerar "livs-kvaliten" på mat, men kan också ange "kraften" över ett område. Värdet indikeras via pendel över en 180-graders färgskala.

I FrekvensAuran finns ytterliggare markörer: typ EZ, FI. YS, SI o ALK.

C-7C-2KRISTALLER  En bergskristall (placerad med spetsen uppåt under vattenflaskan) fördubblar auran. Antimonit 4-dubblar - Sodalit 12-dubblar - Karneol 24-dubblar - perfekt för BLINDTESTER!

sagbjorkTABELLEN innehåller mätdata över bl.a. rutnätslinjer. Senast uppdaterad hösten 2023.japSom nybörjare (2000) letade jag efter en sammanställning över jordstrålning, med konkreta mätuppgifter - men hittade ingen. Så jag påbörjade "min egen" (= tabeller), som resulterat i denna hemsida. Jag är rätt säker på mina publicerade uppgifter - efter dubbelkoll, trippelkoll och blindtester. Men detta är "MINA MÄTRESULTAT" - andra rutgängare har "andra antenner" och därmed andra uppfattningar.   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -

----- PKR-omloppet återstartade 2024-04-12 och är fortfarande roterande 240506.
----- Sista halvåret (= vintern 23/24) har omloppet varit mestadels stillastående.