jap
SLAGRUTA.SE
PKR-frekvens   PKR-omlopp 
Polspiraler  
4/1-relation      Slagruta
Tabeller        
  Jordskalv
Oppositioner    Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar

Virvlat vatten
PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis, EZ o FI
PSI-spår


Slagrutekritiker hävdar att rutgängare får "förväntade resultat". För mig har det varit tvärtom. Många förväntade resultat har uteblivit. Istället har jag fått resultat - jag absolut inte förväntat mig. uk

Följande sidor presenterar "MINA MÄTRESULTAT". I tidningen "Slagrutan" kan Du läsa om andra rutgängares mätresultat.

Flikarna kommer att "växa fram så sakteliga" - efterhand som jag kontrollmäter och sammanställer. Dessutom hittar jag ständigt nya intressanta fenomen - just nu: Bovisbubblor och PKR-stopp. Nedan följer en kort resume över mina "oförväntade mätresultat". 

pkrFREKVENSMÄTNING
AGS (Arne Groth Stegen) jämför okänd jordstrålning mot pendelslag, tonfrekvenser och trådspolar. Jag jämför mot Grundämnen och skikten i FrekvensAuran (FA).
 

# Varje grundämne har sin egen specifika frekvens. Lätta grundämnen har hög frekvens - tunga har låg.
# FrekvensAuran finns runt alla vätskor. De låga frekvenserna orkar inte stråla så långt, medan de höga strålar ända ut.
# Jag numrerar frekvenserna ifrån 00 till 18 - relaterat till skikten i FrekvensAuran.
# För att verifiera utnyttjar jag PKR (PrimärKomposantens Reversering), planetoppositioner och olika FA-markörer.


"PKR-klockan" är graderad i frekvenser (00 till18). Visaren pekar ut den frekvensgrupp som reverserar just nu. Omedelbart efter att PKR har lämnat den lägsta frekvensen (00) - omstartar den i den högsta (18). Omloppstiden är ungefär 6 timmar. PKR ger en överblick över SAMTLIGA FREKVENSER. Via intensitets-parametern kan man separera närliggande frekvenser.

414/1- RELATION          
Många rutnätslinjer har en 4/1-relation = var fjärde linje överlappas av större/kraftigare linje med andra mätdata (typ: var 4e Currylinje överlappas av en Wittmanlinje - var 4e Hartmanlinje överlappas av en Benkerlinje). Det går alltså 4x4 ursprungsrutor i den större 4/1-rutan. IB-linjerna är enklas att kolla. Var 4e linje överlappas av en bredare linje med ett större antal Inre Band (1100-talskyrkor är placerade över i IBU3-kryss = gamla hedniska horgar?).

WITTMANLINJEN - är totalt bortglömd, trots att krysspelarna är "speciella" (myrstackar ligger i W-kryss, likaså uppallade stenar). Det överlappade Currykrysset ändrar strålningsriktning och ökar auran 12ggr (mot det normala: en aurahalvering). W-linjen är lätt att förväxla med vattenådror, eftersom den har samma frekvens (FA=1,7).


polspirPOLSPIRALER
Teorin har "växt fram" allteftersom jag mätt rutnätsstorlekar globalt. Matematiken för "45-graders spiraler runt en glob" säger att; rutnätsstorleken avtar med cosinus för latituden. Sverige-rutorna (latitud N60) är hälften mot ekvator-rutorna (N07). Linjemätningar "på-plats" i sydöstra Sverige stämmer mot den teoretiska modellen.

michaelLEYLINJER
St.Michael och St,Mary i södra England är välkända. I Sverige finns två helt olika koncept: #1 Fjärås och #2 KarlEriks Leylinjer.

Jag definierar en LEY som ett knippe enskilda linjer, alla med samma horisontella strålningsriktning. Leyknippet börjar i ett Leycentra och löper spikrakt (storcirkelkursen) till nästa.


pilJORDSÅR
- uppstår i samband med markberedning. Det bildas ett antal cirklar runt området. "Piltavlans" diameter varierar - små grustag ger piltavlor under 100m. Stora ingrepp ger piltavlor på flera kilometer. Diametern krymper efterhand och försvinner efter några decennier.

plaOPPOSITIONER
Mina Currylinjer försvinner INTE vid fullmåne - däremot reverserar strålningsriktningen vid regelbundna tider. Andra oppositioner (typ Solen - Jupiter) är svagare och påverkar endast aurorna.jordskalvJORDSKALV
- orsakar spänningar i jordskorpan (berggrunden), som går att indikera via olika parametrar. Kraftiga spänningar påverkar även rutnätslinjerna och kryssen. Man kan förutsäga ATT ett skalv kommer att inträffa, men inte var.

spiSPIRALER
Fyrklöver, stjärnor, kors, osv. - kan mätas fram i multifrekventa krysspelare. Spiraler är annorlunda - armarna sträcker sig kilometervis och "kopplar ihop" med angränsande spiraler. 

bovBOVIS
- indikerar "kvaliten" på mat, men kan också ange "kraften" över rutnätskryss. Värdet indikeras via pendel över en 180-graders skala - men kan också indikeras via pekare i FrekvensAuran. Andra markörer i FA är: EZ (Exclusion Zone) och FI (Fretility Indicator).

"BOV-bubblor"  (pelare som påverkar auran) - dyker upp - varar någon timma - och försvinner spårlöst. De har samma Bovisvärde och auraförändring som BOV-rutnätskryssen.

C-7C-2KRISTALLER  En "bergskristall" (placerad med spetsen uppåt under vattenflaskan) fördubblar auran. Antimonit 4-dubblar - Sodalit 12-dubblar - Karneol 24-dubblar - perfekt för BLINDTESTER!

TABELLEN innehåller mätdata över bl.a. rutnätslinjer. Senast uppdaterad hösten 2023.

sagbjork

japSom nybörjare letade jag efter en sammanställning över jordstrålning, med konkreta mätuppgifter - men hittade ingen. Så jag påbörjade en egen, som resulterat i denna hemsida. Jag har haft många teorier, som jag fått förkasta. I dagsläget är jag "rätt säker" på mina uppgifter. Men detta är "MINA MÄTRESULTAT" - andra rutgängare har andra uppfattningar.   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics ------ 2024-04-12 - PKRomloppen har återstartat -----

----- Äntligen verkar PKR har återstartat med stabila omlopp (8-tim just nu).
----- Sedan 231115 har PKRomloppet mestadels varit stillastående (= försvunnet).
----- Rutnätskryssen ger nu sina ordinarie auraförändringar och kristallerna fungerar normalt.
----- Förhoppningsvis kommer inga fler veckolånga PKRstopp, men omloppstiden lär nog variera en hel del.
----- Loggen för halvårsperioden uppvisar samma frekventa variationer för SpänningsIndikatorn, BOV-bubblor, kristallpåverkan, kryssförflyttningar, etc. - mätdata kommer!
Enligt "min jordskalvsteori", kan jag se ett samband mellan PKR-återstaten och de ovanliga jordskalven längs Nordamerikas östkust under början på April. Skalven har förmodligen reducerat spänningarna i den Skandinaviska berggrunden?